• Permanent Member

  • Name:Wei Guo
   Research field:
   Course name:
   E-mail:weiguo@nju.edu.cn; guowei2008@pku.edu.cn
   Office phone:
 • Research Fellow

  • Name:Ming Hu
   Research field:
   Course name:
   E-mail:mhu37@nju.edu.cn
   Office phone:
  • Name:LI, Chunkai
   Research field:
   Course name:
   E-mail:njuckli@nju.edu.cn
   Office phone:89680958/59/60-354